Welke regelingen & tegemoetkomingen zijn er?

Er zijn verschillende regelingen en ondersteuningsmaatregelen beschikbaar voor bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen.

Deze regelingen en ondersteuningsmaatregelen zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en hen te ondersteunen bij het bieden van gelijke kansen op werk. Elk van deze regelingen heeft specifieke voorwaarden en procedures, dus het is raadzaam om bij de betreffende instanties zoals het UWV of de gemeente na te gaan welke regelingen voor een specifieke situatie van toepassing zijn.

Alle regelingen op één rij voor werkgevers

  1. Loonkostensubsidie: Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor loonkostensubsidie. Dit is een financiële tegemoetkoming die een deel van de loonkosten compenseert wanneer een werknemer met een arbeidsbeperking minder productief is dan een gemiddelde werknemer.
  2. Proefplaatsing: Werkgevers kunnen gebruik maken van een proefplaatsing, waarbij een werknemer gedurende een bepaalde periode (meestal maximaal drie maanden) zonder verplichting tot loonbetaling kan werken. Dit biedt de mogelijkheid om te zien of de werknemer binnen het bedrijf past voordat een vaste aanstelling wordt overwogen.
  3. Jobcoaching: Werkgevers kunnen ondersteuning krijgen van een jobcoach. Deze coach begeleidt en ondersteunt de werknemer met een arbeidsbeperking bij het uitvoeren van taken en het integreren binnen het bedrijf.
  4. No-riskpolis: Wanneer een werkgever iemand in dienst neemt die een arbeidsbeperking heeft of uit de doelgroep van de banenafspraak komt, biedt de no-riskpolis bescherming bij ziekte. Dit betekent dat de werkgever in zo’n geval recht heeft op een ziektewetuitkering vanuit het UWV.
  5. Subsidies voor aanpassingen werkplek: Werkgevers kunnen aanspraak maken op subsidies om aanpassingen op de werkplek te financieren die nodig zijn voor werknemers met een arbeidsbeperking. Denk hierbij aan aanpassingen zoals speciale apparatuur, aanpassingen aan de werkplek of extra begeleiding.
  6. LKV staat voor Lage-Inkomensvoordeel, een subsidie voor werkgevers die mensen met een laag inkomen in dienst nemen, bedoeld om de loonkosten te verlagen en werkgelegenheid te stimuleren.