Re-integratie Wajong

Voor mensen die een Wajong-uitkering ontvangen, zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van re-integratie:

  1. Begeleiding en ondersteuning: Het UWV biedt begeleiding en ondersteuning bij re-integratie. Dit kan bestaan uit adviesgesprekken, hulp bij het opstellen van een re-integratieplan en begeleiding bij het zoeken naar passend werk.
  2. Werkplekaanpassingen en voorzieningen: Het UWV kan voorzieningen op de werkplek regelen, zoals aanpassingen in werkomgevingen of specifieke hulpmiddelen, om het werken voor mensen met een arbeidsbeperking te vergemakkelijken.
  3. Werkfit maken en Naar Werk-trajecten: Het UWV biedt ‘Werkfit maken’ en ‘Naar Werk’-trajecten aan. Werkfit maken richt zich op het verbeteren van de arbeidsvaardigheden en -houding, terwijl ‘Naar Werk’ gericht is op het vinden van passend werk.
  4. Proefplaatsing: Een werkgever kan een proefplaatsing aanbieden. Tijdens deze periode behoudt de persoon zijn Wajong-uitkering terwijl hij kan laten zien wat hij op de werkvloer kan betekenen voor de werkgever.

De re-integratiemogelijkheden kunnen variëren op basis van individuele behoeften en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het UWV biedt maatwerk om mensen met een Wajong-uitkering te ondersteunen bij het vinden en behouden van passend werk.

Re-integratie in overleg met jouw arbeidsdeskundige

Iedereen in de Wajong valt inderdaad onder de begeleiding van een arbeidsdeskundige van het UWV. Als je een re-integratietraject wilt aanvragen, kun je dit doen via de arbeidsdeskundige van het UWV waarmee je contact hebt. Deze specialist kan je adviseren over de verschillende mogelijkheden voor re-integratie en kan je ondersteunen bij het opstellen van een re-integratieplan dat is afgestemd op jouw situatie en behoeften.

Om een re-integratietraject aan te vragen, bespreek je jouw wensen en doelen met de arbeidsdeskundige. Samen kunnen jullie een plan opstellen dat kan bestaan uit het verbeteren van vaardigheden, het zoeken naar geschikt werk, het volgen van trainingen, of andere vormen van ondersteuning die nodig zijn om jouw kansen op werk te vergroten.

De arbeidsdeskundige is jouw aanspreekpunt en kan je begeleiden bij de stappen die nodig zijn om een re-integratietraject te starten. Het is raadzaam om samen met deze deskundige te bespreken welke mogelijkheden er zijn en welke stappen het beste passen bij jouw situatie en doelen.