Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach is een begeleider die op het gebied van werk figuurlijk en soms letterlijk naast je komt te staan en over je schouder mee kijkt op je werkplek. Hij heeft een signalerende en adviserende rol.

Samen met jou en de werkgever wordt er gekeken op welke vlakken jij eventueel ondersteuning nodig hebt. Een jobcoach kan waar nodig met jou meewerken op de werkvloer, ondersteunen bij evaluatiegesprekken, een eerste aanspreekpunt zijn en helpen met plannen en organiseren op je werkplek.

Medewerker wmo-zorgloket.

Jobcoach doelen

Pas op het moment dat er goedkeuring vanuit het UWV of de gemeente is voor het inzetten van een jobcoach, kan de ondersteuning op de werkplek beginnen. Samen met het UWV of de gemeente worden er persoonlijke doelen opgesteld waaraan gewerkt moet worden in een bepaalde periode.

Deze doelen worden door de jobcoach opgenomen in de aanvraag. In deze aanvraag staan de persoonlijke doelen beschreven met daarbij een korte toelichting. Doelen kunnen voor korte en langere termijn worden vastgesteld.

Als de aanvraag helemaal ingevuld is, wordt deze samen met de werknemer doorgenomen en ondertekend. Naderhand kunnen de doelen in overleg altijd nog worden bijgesteld. Na ongeveer zes maanden neemt de jobcoach contact op met de arbeidsdeskundige om de doelen en voortgang hierin door te spreken. Tijdens dit evaluatiecontact wordt er ook bepaald of een jobcoach voor een nieuwe periode moet / kan worden ingezet.

De langetermijndoelen zijn dat de werknemer zijn baan kan behouden en duurzaam aan het werk blijft en dat de werkgever de juiste tools aanreikt om uiteindelijk zelf de begeleiding uit te gaan voeren en de externe begeleiding kan stoppen.

Jobcoach aanvragen

Een jobcoach kan via het UWV of de gemeente worden aangevraagd. De aanvraag wordt altijd eerst met de arbeidsdeskundige besproken. Als de arbeidsdeskundige de noodzaak van een jobcoach inziet, kan deze worden ingezet.

Het kan ook zo zijn dat het bedrijf waar je werkt interne begeleiders heeft. Vooral bij grote bedrijven is dit vaak het geval. Vraag dan ook je werkgever om advies bij het aanvragen van begeleiding op de werkvloer, wie weet kan het intern opgelost worden!

(i) Voor verdere vragen neem dan contact op met een bureau, de gemeente of het UWV.