Wat is een WIA-uitkering?

Een WIA-uitkering is een tijdelijk vangnet bij verlies van inkomen vanwege langdurige ziekte en bijvoorbeeld niet meer volledig kunt werken. WIA betekent ‘Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen’.

Een WIA-uitkering bestaat uit twee soorten uitkeringen: een WGA-uitkering of een IVA-uitkering.

Je hebt recht op de WGA-uitkering wanneer je minstens 2 jaar ziek bent maar wanneer er nog wel kans is op herstel. De regeling is er voor mensen die gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt zijn, maar wel het vooruitzicht hebben dat zij weer beter worden.

De IVA-uitkering staat voor ‘Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten’. Deze wordt toegekend wanneer er maar een hele kleine kans is op herstel.

WIA-uitkering aanvragen

Wanneer je langer dan 2 jaar ziek bent dan krijg je vanzelf een uitnodiging voor een WIA-keuring. Dit kan als uitkomst hebben dat je beter wordt gemeld en in de WW (Werkloosheidswet) komt. Een andere mogelijkheid is dat je voor een deel een WIA-uitkering krijgt omdat je ziek bent maar nog deels kan werken of misschien juist helemaal niet meer kan werken.

WIA en re-integratie

Wanneer je een WIA-uitkering hebt dan zijn er diverse mogelijkheden vanuit de re-integratie. Er zijn verschillende re-integratietrajecten waar je gebruik van kunt maken mocht je graag weer aan het werk willen gaan. Een dergelijk traject kun je aanvragen via een arbeidsdeskundige van het UWV.

Je kunt met een arbeidsdeskundige in contact komen door te bellen met het algemene telefoonnummer van het UWV. De klantenservice zal er voor zorgen dat er contact met je wordt opgenomen om de mogelijkheden voor re-integratie te bespreken.

Via onderstaande buttons geven we je alvast uitleg over de verschillende trajecten die mensen met een WIA-uitkering kunnen volgen.