Wat is WSW?

Een WSW-uitkering (Wet sociale werkvoorziening) is een financiële ondersteuning die in Nederland wordt verstrekt aan mensen met een arbeidsbeperking. Deze uitkering was bedoeld voor mensen die door een beperking niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen en daardoor niet in reguliere banen kunnen werken. De WSW-uitkering was gekoppeld aan het werken bij een sociale werkplaats, waar mensen met een arbeidsbeperking onder begeleiding passend werk verrichtten.

Met de invoering van de Participatiewet in 2015 is de WSW stopgezet voor nieuwe instroom. Mensen die vóór die tijd al een WSW-indicatie hadden, behielden vaak hun uitkering en werkplek binnen de sociale werkvoorziening. Nieuwe instromers met een arbeidsbeperking vallen onder de Participatiewet en krijgen ondersteuning bij het vinden van werk bij reguliere werkgevers, vaak via een beschutte werkplek of andere vormen van ondersteuning.

Geen nieuwe instroom vanuit de WSW

In Nederland is de Wet sociale werkvoorziening (WSW) sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 stopgezet voor nieuwe instroom. Dit betekent dat mensen die na de invoering van de Participatiewet een arbeidsbeperking krijgen, niet langer in aanmerking komen voor een WSW-uitkering en de bijbehorende werkplek binnen de sociale werkvoorziening.

De Participatiewet heeft als doel om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij het vinden van werk bij reguliere werkgevers. Dit gebeurt onder andere door middel van beschutte werkplekken, begeleiding en andere vormen van ondersteuning. Mensen met een arbeidsbeperking kunnen via gemeenten ondersteuning krijgen bij het vinden en behouden van passend werk, maar dit gebeurt niet meer via de WSW-uitkering zoals voorheen.

Ondersteuning vanuit gemeenten

via de gemeente kun je informatie verkrijgen over de voormalige WSW-uitkering en opname in het doelgroepenregister, vooral als je een arbeidsbeperking hebt en ondersteuning zoekt bij het vinden van werk. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en kan je helpen bij verschillende zaken:

  1. Informatie over WSW-uitkering: Ook al is de WSW gestopt voor nieuwe instroom, voor mensen die voor de invoering van de Participatiewet al een WSW-indicatie hadden, kan de gemeente informatie verstrekken over de voorwaarden, rechten en ondersteuning die nog beschikbaar zijn.
  2. Doelgroepenregister: Het doelgroepenregister is bedoeld voor mensen met een arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk. De gemeente kan uitleggen wie in aanmerking komt voor opname in dit register en welke voordelen dit met zich meebrengt bij het zoeken naar werk.
  3. Begeleiding en ondersteuning: Gemeenten bieden verschillende vormen van ondersteuning, zoals begeleiding naar werk, trainingen, advies over rechten en mogelijkheden, en het vinden van passende banen.

Door contact op te nemen met de gemeente of het gemeentelijk loket voor werk en inkomen, kun je specifieke informatie verkrijgen over jouw situatie en welke stappen je kunt nemen om ondersteuning te krijgen bij het vinden van werk ondanks eventuele beperkingen.