Wat is 1e spoor

Het begrip “1e spoor” verwijst naar een specifiek traject binnen het re-integratieproces van een arbeidsongeschikte werknemer. In dit traject wordt de focus gelegd op terugkeer naar de eigen werkgever, in dezelfde functie of aangepaste functie, na een periode van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Het doel van het 1e spoor re-integratietraject is om de werknemer weer aan het werk te krijgen binnen het eigen bedrijf waar ze vandaan komen.

De mogelijkheid om terug te keren

Tijdens het 1e spoor worden er stappen ondernomen om te kijken of het mogelijk is om de werknemer terug te laten keren naar zijn of haar oude functie. Dit kan onder andere inhouden dat de werkplek wordt aangepast aan de mogelijkheden van de werknemer of dat er andere taken worden toegewezen die binnen de belastbaarheid vallen.

Het 1e spoor re-integratietraject wordt ondersteund en begeleid door de werkgever, de werknemer zelf en eventueel ook door deskundigen, zoals de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige. Mocht terugkeer naar de oude functie niet haalbaar blijken te zijn, dan kan er worden gekeken naar alternatieven, zoals omscholing of een ander passend traject (2e spoor) om elders werk te vinden.

1e spoor in enkele stappen uitgelegd

De begeleiding vanuit het 1e spoor re-integratietraject is gericht op het ondersteunen van een arbeidsongeschikte werknemer bij de terugkeer naar de eigen werkgever. Deze begeleiding omvat verschillende stappen:

  • Intake en analyse
  • Plan van aanpak
  • Werkplek aanpassingen
  • Monitoring en evaluatie
  • Terugkeer naar werk

De begeleiding vanuit het 1e spoor is dus een gestructureerd proces dat gericht is op het faciliteren van de terugkeer van de werknemer naar zijn of haar eigen werkplek. Het is een samenwerking tussen de werknemer, werkgever en mogelijk externe professionals om deze terugkeer zo soepel en succesvol mogelijk te laten verlopen.