Werkgevers

Bij Verzamelplek bieden we een overzicht van diverse regelingen en afspraken voor werkgevers, waarmee we vraag en aanbod samenbrengen om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen. Hieronder vind je een introductie tot de belangrijkste onderwerpen, zodat je als werkgever goed geïnformeerd bent over de beschikbare mogelijkheden en verplichtingen.

Banenafspraak

De Banenafspraak is een overeenkomst tussen de overheid en werkgevers om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Het doel is om een inclusieve arbeidsmarkt te bevorderen en ervoor te zorgen dat iedereen een eerlijke kans krijgt om te werken.

Quotumwet

De Quotumwet verplicht werkgevers om een bepaald percentage van hun personeelsbestand te laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking. Als werkgevers niet aan deze verplichting voldoen, kunnen zij een boete opgelegd krijgen. Deze wet is bedoeld om de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking te vergroten.

SROI (Social Return on Investment)

SROI staat voor Social Return on Investment en is een maatregel die bedrijven stimuleert om maatschappelijke doelen te bereiken bij het uitvoeren van opdrachten. Dit kan bijvoorbeeld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij projecten. Het doel is om meer sociale waarde te creëren en bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Regelingen

Er zijn verschillende regelingen beschikbaar voor werkgevers om hen te ondersteunen bij het aannemen en in dienst houden van mensen met een arbeidsbeperking of andere specifieke doelgroepen. Dit kunnen subsidies, loonkostensubsidies, premiekortingen of andere financiële voordelen zijn. Deze regelingen maken het aantrekkelijker voor werkgevers om een diverse en inclusieve werkplek te creëren.

Bij Verzamelplek zorgen wij ervoor dat je als werkgever op de hoogte bent van alle relevante afspraken en regelingen. Wij brengen vraag en aanbod samen, zodat jij de juiste ondersteuning kunt vinden om een inclusieve en succesvolle werkomgeving te realiseren.