Wat is 3e spoor?


Het begrip “3e spoor” verwijst naar een re-integratietraject dat plaatsvindt wanneer zowel het 1e spoor (terugkeer naar de eigen werkgever) als het 2e spoor (het vinden van werk buiten de eigen organisatie) niet succesvol blijken te zijn voor een arbeidsongeschikte werknemer.

In het geval van het 3e spoor wordt er gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor re-integratie, vaak met de focus op re-integratie buiten de reguliere arbeidsmarkt. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepast werk of werk in een beschutte werkomgeving voor mensen met een beperking.

Een 3e spoor traject kan verschillende stappen omvatten

  1. Aanvullende beoordeling: Er vindt een uitgebreide evaluatie plaats om te begrijpen waarom eerdere re-integratiepogingen niet succesvol waren en wat de specifieke behoeften en mogelijkheden van de werknemer zijn.
  2. Exploratie van alternatieve mogelijkheden: Er wordt actief gezocht naar andere vormen van werk of werkomgevingen die beter aansluiten bij de capaciteiten van de werknemer. Dit kan bijvoorbeeld beschut werk zijn, waarbij speciale voorzieningen of aanpassingen op de werkplek worden geboden.
  3. Jobcoaching en ondersteuning: Indien de werknemer een nieuwe werkomgeving vindt binnen het 3e spoor, kan jobcoaching en continue ondersteuning worden geboden om de werknemer te helpen bij de aanpassing en uitvoering van taken.

Het 3e spoor re-integratietraject is bedoeld als een laatste optie wanneer eerdere trajecten niet hebben geleid tot een succesvolle werkhervatting. Het richt zich op alternatieve vormen van werk die beter aansluiten bij de mogelijkheden van de werknemer en heeft als doel om deze persoon weer actief te laten deelnemen aan het arbeidsproces.