Re-integratie Wia

Binnen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) zijn er verschillende mogelijkheden en regelingen om te re-integreren voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard.

De specifieke mogelijkheden en ondersteuning kunnen variëren op basis van individuele omstandigheden, de mate van arbeidsongeschiktheid en de behoeften van de persoon. Het UWV biedt maatwerk en kan samen met de persoon en werkgever kijken naar de meest passende re-integratiemogelijkheden.

De mogelijkheden voor Wia en re-integratie op één rij

  1. Werkhervatting in eigen werk: Als het mogelijk is om terug te keren naar het eigen werk, eventueel met aanpassingen, dan wordt dit gestimuleerd. De werkgever is verplicht om passende arbeid aan te bieden.
  2. Aanpassingen en voorzieningen op de werkplek: Werkgevers kunnen met ondersteuning van het UWV voorzieningen treffen of aanpassingen doen op de werkplek om re-integratie te vergemakkelijken, zoals aangepaste werkuren, werkplekaanpassingen of hulpmiddelen.
  3. Re-integratietraject: Het UWV kan een re-integratietraject aanbieden om de terugkeer naar de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dit kan bestaan uit trainingen, coaching, advies over solliciteren of andere begeleiding om de vaardigheden en zelfstandigheid te vergroten.
  4. Proefplaatsing: Een werkgever kan iemand met een WIA-uitkering een proefplaatsing aanbieden. Gedurende deze periode behoudt de persoon zijn uitkering, terwijl hij kan laten zien wat hij op de werkvloer kan betekenen.
  5. Jobcoaching: Het UWV kan jobcoaching bieden om de werknemer te ondersteunen bij het behouden van werk. Een jobcoach kan helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden en het omgaan met eventuele beperkingen op de werkvloer.