Re-integratie doelgroepregister

Wanneer je opgenomen bent in het Doelgroepenregister, kom je vaak in aanmerking voor re-integratieondersteuning. Dit register bevat gegevens van mensen met een arbeidsbeperking en het hebben van een registratie hierin opent de deur naar verschillende vormen van ondersteuning bij het vinden van werk.

Echter, de toegang tot re-integratietrajecten wordt bepaald door de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbieden van deze trajecten en het verstrekken van ondersteuning aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het Doelgroepenregister fungeert als een gids voor de gemeente om te identificeren wie recht heeft op deze specifieke ondersteuning.

Beoordeling arbeidsbeperking

Wanneer je opgenomen bent in dit register, betekent dit dat je door een beoordeling als persoon met een arbeidsbeperking erkend bent. Het stelt de gemeente in staat om specifieke programma’s en re-integratietrajecten aan te bieden die zijn afgestemd op jouw behoeften en mogelijkheden. Dit kan variëren van loopbaanadvies en begeleiding tot speciale trainingen en plaatsingsprogramma’s die gericht zijn op het vinden van passend werk.

De gemeente hanteert criteria en richtlijnen om te bepalen welke specifieke ondersteuning geschikt is voor elke persoon in het Doelgroepenregister, rekening houdend met individuele vaardigheden, ervaring en andere factoren die van invloed zijn op de arbeidsmogelijkheden.

Re-integratietrajecten op maat via de gemeente

Het Doelgroepenregister dient dus als een ingang voor potentiële ondersteuning, maar de gemeente heeft uiteindelijk de taak om te bepalen welke re-integratieprogramma’s en trajecten worden aangeboden aan mensen die hierin opgenomen zijn, met als doel om de weg naar werk voor hen te vergemakkelijken.