Wat is outplacement?

Wanneer er een gedwongen ontslag plaatsvindt, zal de werkgever de werknemer voor de keuze stellen: of de werknemer krijgt een ontslagvergoeding, of de werkgever verzorgt een outplacementtraject voor de werknemer.

De meeste werknemers kiezen voor een financiële vergoeding. Toch kan het verstandig zijn om goed na te denken over een outplacementtraject. In de huidige maatschappij is het niet gemakkelijk om een baan te vinden en hier kan een outplacementtraject een goede uitkomst in bieden, zeker wanneer de arbeidsmarkt krap is en leeftijd een rol speelt.

Wanneer je bij je werkgever een arbeidsconflict hebt of er een reorganisatie plaatsvindt, is de kans aanwezig dat je een traject aangeboden krijgt voor het vinden van een nieuwe baan. Dit houdt in dat je werkgever een re-integratiebureau inschakelt om je hierbij te helpen.

Wie helpt mij bij mijn outplacement?

Een outplacementtraject wordt vaak uitgevoerd door een gespecialiseerd re-integratiebedrijf. Het re-integratiebedrijf zal met de werknemer een aantal stappen doorlopen om zo een nieuwe betaalde baan te vinden.

Bij zo’n re-integratiebureau word je gekoppeld aan een loopbaancoach voor loopbaanadvies. Deze coach is gedurende het traject jouw loopbaanadviseur en zal je ondersteunen in het vinden van een leuke nieuwe baan en in het contact leggen met potentiële werkgevers.

Ook kan een loopbaanadviseur je helpen om je baanverlies te verwerken, je sterke punten in kaart te brengen, te netwerken en om open sollicitaties te verrichten. Het is erg handige om na bijvoorbeeld een lange loopbaan een opfriscursus solliciteren te krijgen.

Outplacement – Verwerken ontslag

Wanneer je een outplacement traject aangaat, ga je vaak eerst in gesprek om een stappenplan te bespreken. Deze wordt gebruikt om de begeleiding zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Tijdens de eerste stap wordt het ontslag verwerkt. Er komt veel op iemand af wanneer diegene, om welke reden dan ook, ontslagen wordt. Vaak komen hier veel emoties bij los. Hierbij kan je denken aan boosheid en verdriet. Ook kan ontslag leiden tot twijfel aan eigen kunnen, sociale- en financiële problemen.

Outplacement – op weg naar werk

De tweede stap is het onderzoeken wat de kwaliteiten en wensen van de werknemer zijn. Het is belangrijk om goed te weten wat iemand kan en wil, voordat hij of zij gaat solliciteren. Tevens kan het zijn dat er bijscholing nodig is. Deze zaken komen naar voren in dit deel van het proces.

De derde stap is een sollicitatietraining. Je krijgt antwoorden op vragen als: Hoe schrijf je een goede sollicitatiebrief? Hoe moet een goed CV eruit zien? En hoe ga je een sollicitatiegesprek aan?

De laatste stap is het zoeken naar een baan. Binnen het outplacementtraject kan het re-integratiebureau hier een ondersteunende rol in spelen. Hierbij wordt voor de werknemer niet alleen een baan gezocht, maar wordt de werknemer ook intensief begeleid.

Doel van het outplacementtraject

Het doel van een outplacementtraject is het vinden van een nieuwe betaalde baan. De tijd die hiervoor beschikbaar is, is beperkt. De doelstelling is om binnen de gestelde tijd een baan te vinden. Wanneer dit niet lukt, zal een loopbaancoach in overleg met de werknemer bekijken of de begeleiding alsnog succesvol kan worden afgesloten.

Gedurende het traject kan zowel de werknemer als de werkgever bij het re-integratiebureau terecht voor loopbaanadvies. Het uiteindelijke doel is dat de werknemer gewoon weer aan het werk gaat!

Medewerker wmo-zorgloket.

Kosten outplacementtraject

Elk outplacementtraject is maatwerk. Een loopbaanadviseur komt graag in contact voor een intake. Op basis van de intake zal een loopbaanadviseur een offerte uitbrengen met daarin de beschreven kosten voor de begeleiding.

Het is wel belangrijk dat degene die het outplacementtraject doorloopt zelf een actieve rol vervult in het zoeken naar een passende baan.