Wia aanvragen

Om een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aan te vragen, zijn er verschillende stappen die je moet doorlopen:

 1. Ziekmelding bij de werkgever: Als je ziek bent en verwacht dat je langdurig arbeidsongeschikt zult zijn, meld je dit zo snel mogelijk bij je werkgever. Dit is belangrijk omdat je werkgever verantwoordelijk is voor de loondoorbetaling tijdens de eerste twee jaar van ziekte (de wachttijd).
 2. Aanvraag bij het UWV: Als je na twee jaar ziekte nog steeds (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent, kun je een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV. Dit kan online via de website van het UWV of telefonisch via het UWV Telefoon Werknemers.
 3. Verzamelen van documentatie: Het is belangrijk om alle relevante documenten te verzamelen die nodig zijn voor de aanvraag, zoals medische verslagen, informatie over je arbeidsverleden en eventuele re-integratie-inspanningen die je hebt verricht.
 4. Medisch onderzoek: Het UWV zal een medisch onderzoek uitvoeren om de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Dit kan bestaan uit gesprekken met een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige.
 5. Beoordeling van arbeidsongeschiktheid: Op basis van het medisch onderzoek en je arbeidsverleden beoordeelt het UWV of je recht hebt op een WIA-uitkering en in welke mate je arbeidsongeschikt wordt geacht.
 6. Besluit van het UWV: Na de beoordeling ontvang je een besluit van het UWV waarin staat of je recht hebt op een WIA-uitkering en zo ja, welke hoogte deze uitkering heeft. Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je bezwaar maken.

Het is raadzaam om tijdens dit proces contact te houden met het UWV en eventueel ook met een arbeidsdeskundige of juridisch adviseur als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij de aanvraagprocedure. De aanvraagprocedure kan complex zijn en verschilt per individuele situatie, dus het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de stappen die je moet nemen.

Goede voorbereiding is het halve werk

Een goede voorbereiding op een arbeidsdeskundig gesprek kan helpen om je situatie duidelijk te communiceren en om een effectief gesprek te voeren. Hier zijn enkele tips:

 1. Verzamel relevante documentatie: Neem documenten mee die relevant zijn voor je gezondheidssituatie en je werkverleden, zoals medische verslagen, behandelplannen, verslagen van specialisten, en informatie over je vorige werk.
 2. Denk na over je situatie: Overweeg hoe je gezondheid je dagelijkse activiteiten beïnvloedt en hoe het je werkprestaties kan beïnvloeden. Maak aantekeningen over eventuele beperkingen, pijnklachten, en de invloed ervan op je werkvermogen.
 3. Bereid vragen voor: Bedenk welke vragen je hebt over je re-integratiemogelijkheden, eventuele aanpassingen op de werkplek, re-integratieprogramma’s, of andere ondersteuning die je nodig hebt.
 4. Wees open en eerlijk: Wees open over je gezondheidstoestand en de impact ervan op je werkvermogen. Vertel over eventuele beperkingen, maar ook over wat je nog wel kunt en welke stappen je hebt genomen om terug te keren naar werk.
 5. Stel duidelijke doelen: Denk na over wat je wilt bereiken met het gesprek. Wat zijn je verwachtingen? Wat hoop je te bereiken na het gesprek?
 6. Vraag om verduidelijking: Als je iets niet begrijpt tijdens het gesprek, vraag dan om verduidelijking. Het is belangrijk dat je alles goed begrijpt en dat er geen misverstanden zijn.
 7. Neem een ondersteuner mee: Als je het prettig vindt, kun je een vertrouwenspersoon, een familielid, vriend of een professional zoals een arbeidsdeskundige of juridisch adviseur meenemen voor ondersteuning tijdens het gesprek.

Door je goed voor te bereiden en open te zijn tijdens het gesprek, kun je ervoor zorgen dat de arbeidsdeskundige een duidelijk beeld krijgt van je situatie en je beter kan adviseren over re-integratiemogelijkheden en ondersteuning.

Gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV

Een arbeidsdeskundig onderzoek voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is bedoeld om de mogelijkheden voor re-integratie en de mate van arbeidsongeschiktheid vast te stellen. Tijdens dit onderzoek zal een arbeidsdeskundige jouw situatie beoordelen op basis van verschillende factoren.

De arbeidsdeskundige zal allereerst met jou in gesprek gaan om een goed begrip te krijgen van je medische situatie, je beperkingen en hoe deze je dagelijkse leven en werkvermogen beïnvloeden. Het kan zijn dat de arbeidsdeskundige vragen stelt over je gezondheid, je werkverleden en je vermogen om bepaalde taken uit te voeren.

Verder kan het zijn dat de arbeidsdeskundige informatie opvraagt bij je behandelend arts of andere medische professionals om een compleet beeld te krijgen van je gezondheidssituatie en de prognose.

De arbeidsdeskundige zal ook je arbeidsverleden onder de loep nemen om te begrijpen welk werk je eerder hebt gedaan en of er mogelijkheden zijn om dit werk eventueel aan te passen aan je huidige situatie.