Wat is een re-integratietraject?

Een re-integratietraject is een gestructureerd proces dat individuen begeleidt bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt na een periode van ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het omvat op maat gemaakte stappen en activiteiten om de persoon te ondersteunen bij het vinden van passend werk.

Dit traject begint met een grondige evaluatie van vaardigheden, ervaring en capaciteiten, gevolgd door het opstellen van een plan van aanpak. Hierin worden doelen vastgesteld en acties gepland om die doelen te bereiken.

Het traject kan onder meer begeleiding, training, sollicitatieondersteuning, jobcoaching en bemiddeling omvatten. Het doel is om het individu te helpen succesvol terug te keren naar de arbeidsmarkt, zelfvertrouwen op te bouwen en hun professionele leven te hervatten.

De grootste verschillen

De verschillen liggen voornamelijk in de focus van het traject en de specifieke ondersteuning die wordt geboden. Werkgerichte re-integratie richt zich bijvoorbeeld vooral op het vinden van een passende baan, terwijl arbeidsmatige re-integratie meer gericht is op het ontwikkelen van vaardigheden en gewoonten die nodig zijn voor werk.

Psychosociale re-integratie legt de nadruk op het aanpakken van psychologische en sociale uitdagingen die de terugkeer naar werk kunnen belemmeren. Ondernemersre-integratie daarentegen helpt individuen die hun eigen bedrijf willen starten.

Elk traject is ontworpen om de specifieke behoeften van het individu te adresseren en hen te ondersteunen bij een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Soorten trajecten


Re-integratietrajecten variëren afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van het individu. Enkele van de belangrijkste soorten zijn:

  1. Werkgerichte re-integratie: Gericht op het vinden van een passende baan. Dit kan training omvatten, begeleiding bij sollicitaties en ondersteuning op de werkplek.
  2. Arbeidsmatige re-integratie: Dit traject is voor mensen met een grotere afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het omvat werkervaringsplaatsen, waarbij de focus ligt op het ontwikkelen van vaardigheden en gewoonten die nodig zijn voor werkhervatting.
  3. Psychosociale re-integratie: Voor mensen die naast hun arbeidsongeschiktheid ook psychosociale ondersteuning nodig hebben. Dit omvat begeleiding bij het omgaan met stress, angst of andere psychologische uitdagingen.
  4. Ondernemersre-integratie: Voor personen die overwegen een eigen bedrijf te starten. Het traject omvat begeleiding bij het opzetten van een eigen onderneming, financiering en ondernemersvaardigheden.