Re-integratieproces

Bij Re-integratie.nl brengen wij vraag en aanbod samen voor een succesvol re-integratieproces. Re-integratie betekent het begeleiden van mensen die door ziekte of een andere reden zijn uitgevallen om weer terug te keren in het arbeidsproces. Het doel is om deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun terugkeer naar werk, zodat ze weer volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wat is re-integratie?

Re-integratie is het proces waarbij iemand die langdurig ziek of arbeidsongeschikt is geweest, weer begeleid wordt naar passend werk. Dit kan zowel binnen de huidige organisatie zijn (eerste spoor) als bij een nieuwe werkgever (tweede spoor).

Hoe werkt re-integratie?

Het re-integratieproces begint met een intakegesprek, waarin de persoonlijke situatie en mogelijkheden van de werknemer in kaart worden gebracht. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin concrete stappen en doelen worden geformuleerd. Gedurende het hele proces bieden wij ondersteuning en coaching om de werknemer te helpen bij het bereiken van deze doelen.

Aanvragen van re-integratie

Het aanvragen van re-integratie kan eenvoudig via onze website. Werkgevers en werknemers kunnen contact met ons opnemen voor meer informatie en om een intakegesprek in te plannen. Wij zorgen ervoor dat er snel een passende oplossing wordt gevonden en dat het re-integratieproces zo soepel mogelijk verloopt.

Coaching tijdens re-integratie

Tijdens het re-integratieproces bieden wij intensieve coaching aan. Onze coaches zijn ervaren professionals die de werknemer begeleiden bij elke stap. Ze bieden praktische ondersteuning, motiverende gesprekken en helpen bij het opstellen en uitvoeren van het re-integratieplan.

Bij Re-integratie.nl fungeren wij als een centrale hub waar vraag en aanbod op het gebied van re-integratie samenkomen. Of je nu een werknemer bent die terug wil keren naar werk, of een werkgever die ondersteuning zoekt voor een werknemer, bij ons vind je de juiste partners en oplossingen om het re-integratieproces succesvol te doorlopen.