Welke regelingen zijn er voor 55-plus?

Voor 55-plussers bestaan er diverse regelingen en programma’s die gericht zijn op werk, inkomen en ondersteuning:

  1. Subsidies voor werkgevers: In sommige landen zijn er subsidies of financiële prikkels voor werkgevers die 55-plussers in dienst nemen. Dit stimuleert de arbeidsmarkt voor oudere werknemers.
  2. Regelingen voor vervroegd pensioen: Er zijn regelingen die oudere werknemers de mogelijkheid bieden om eerder met pensioen te gaan, hoewel dit invloed kan hebben op het pensioenbedrag.
  3. Omscholing en bijscholing: Programma’s voor het updaten van vaardigheden of het aanleren van nieuwe vaardigheden die passen bij de veranderende arbeidsmarkt.
  4. Deeltijdpensioen: Sommige landen bieden de mogelijkheid van deeltijdpensioen, waarbij werknemers geleidelijk aan minder gaan werken terwijl ze deels met pensioen zijn.
  5. Werkervaringsplaatsen en stages: Specifieke programma’s bieden oudere werkzoekenden werkervaringsplaatsen of stages om recente werkervaring op te doen.
  6. Loopbaanadvies en begeleiding: Oudere werknemers kunnen gebruikmaken van loopbaanadvies om te bepalen welke stappen ze kunnen nemen in hun carrière, inclusief mogelijkheden voor omscholing of andere loopbaanrichtingen.
  7. Aanpassingen in arbeidsvoorwaarden: Flexibele werkschema’s, deeltijdwerk en andere aanpassingen kunnen oudere werknemers helpen om hun werk beter af te stemmen op hun behoeften.