Regelingen voor Wajongeren

Voor werkgevers zijn er verschillende regelingen en ondersteuningen beschikbaar vanuit de Wajong om hen te stimuleren mensen met een Wajong-uitkering in dienst te nemen.

De regelingen en ondersteuningen zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking, zoals diegenen met een Wajong-uitkering, in dienst te nemen en te behouden. Het doel is om de arbeidsparticipatie van mensen met een Wajong-uitkering te vergroten en inclusief werkgeverschap te bevorderen.

Alle voordelen op één rij

  1. Loonkostenvoordeel (LKV): Werkgevers kunnen in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel als zij iemand met een Wajong-uitkering in dienst nemen. Dit voordeel is een financiële compensatie voor een deel van de loonkosten.
  2. No-Risk polis: De No-Risk polis dekt een groot deel van de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers met een Wajong-uitkering. Het UWV vergoedt het grootste deel van de loonkosten aan de werkgever bij ziekte van deze werknemers.
  3. Proefplaatsing: Werkgevers kunnen gebruikmaken van een proefplaatsing om te zien hoe een werknemer met een Wajong-uitkering functioneert binnen het bedrijf. Tijdens deze periode behoudt de werknemer zijn uitkering.
  4. Begeleiding en advies: Het UWV kan werkgevers adviseren en begeleiden bij het aannemen en in dienst houden van werknemers met een Wajong-uitkering. Dit kan onder andere bestaan uit advies over werkplekaanpassingen en ondersteuning bij de re-integratie van werknemers.