Doelgroepregister aanvragen

Het Doelgroepenregister wordt beheerd door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in Nederland. Om in aanmerking te komen voor opname in het Doelgroepenregister, moet je voldoen aan bepaalde criteria voor een arbeidsbeperking.

Elke aanvraag kan verschillen afhankelijk van individuele omstandigheden en de aard van de arbeidsbeperking. Het is raadzaam om contact op te nemen met het UWV of een specialist om te bepalen wat specifiek voor jouw situatie nodig is om in aanmerking te komen voor opname in het Doelgroepenregister.

Beoordeling arbeidsbeperking

  1. Beoordeling arbeidsbeperking: Laat je beoordelen door een keuringsarts, bijvoorbeeld van het UWV, om te bepalen of je voldoet aan de criteria voor een arbeidsbeperking. Deze criteria kunnen variëren en zijn gebaseerd op verschillende factoren zoals gezondheid, beperkingen in het uitvoeren van werk en arbeidsmogelijkheden.
  2. Aanvraag WIA-, Wajong- of WSW-uitkering: Vaak wordt de beoordeling voor opname in het Doelgroepenregister gedaan in het kader van een aanvraag voor een WIA-, Wajong- of WSW-uitkering. Dit zijn uitkeringen voor mensen met een arbeidsbeperking. Tijdens dit proces wordt bepaald of je in aanmerking komt voor opname in het Doelgroepenregister.
  3. Medische en arbeidskundige gegevens: Tijdens de beoordeling wordt gevraagd om medische gegevens en informatie over je arbeidsverleden. Het is belangrijk om deze gegevens beschikbaar te hebben voor de keuringsarts.
  4. Contact met het UWV: Neem contact op met het UWV voor specifieke informatie over de aanvraagprocedure voor het Doelgroepenregister. Zij kunnen je begeleiden bij het aanvraagproces, de benodigde documentatie en eventuele verdere stappen die genomen moeten worden.