Re-integratietraject

Soorten re-integratietrajecten

Wanneer je wil re-integreren is het vaak goed om je eerst in te lezen over de mogelijkheden en de verschillende re-integratietrajecten die er worden aangeboden door het UWV en de gemeente.

Er zijn trajecten waaraan je kan deelnemen op een ”heel rustig” tempo en er zijn re-integratietrajecten waarin er iets meer van je verwacht wordt. Lees je dus goed in of schakel tijdig een re-integratiebureau in. Dit bureau kan dan samen met jou wat vooronderzoek doen om ervoor te zorgen dat je het juiste re-integratietraject kiest.

Re-integratie voor bedrijven

Wanneer er een arbeidsconflict ontstaat of er een reorganisatie plaatsvindt, zijn er diverse mogelijkheden waar een re-integratiebureau in kan bemiddelen. Ook wanneer je ondersteuning wil hebben binnen de loopbaan van een werknemer, dan kunnen wij je hierbij helpen.

2e Spoor

Langdurig ziekteverzuim is, voor zowel de werkgever als de werknemer, nooit een fijne situatie. Bij langdurig ziekteverzuim wordt er van de werkgever en de werknemer het nodige gevraagd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet schrijft namelijk dat bij (langdurig) ziekteverzuim zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van de werknemer. Een re-integratiebureau helpt werkgever en werknemer in dit proces en helpt beide partijen aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.

Outplacement

Veranderen van baan gaat niet vanzelf. Zeker wanneer de arbeidsmarkt krap is en leeftijd een rol speelt. Wanneer er een arbeidsconflict heerst of er moet een reorganisatie plaatsvinden, kun je als werkgever een outplacementtraject aanbieden.

De meeste re-integratiebedrijven hebben outplacementspecialisten, die samen met jou als werkgever en met jouw medewerker in gesprek gaan, om de situatie in kaart te brengen en gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen.

Jobcoach

Een jobcoach is beschikbaar voor iedereen die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft of is opgenomen in het doelgroepregister. Een jobcoach is er op gericht om de omstandigheden zo te maken dat jij optimaal kunt functioneren. Zieke werknemers of werknemers met een beperking hebben vaak baat bij een beetje extra begeleiding, een jobcoach kan de rol van begeleider vervullen.

Een jobcoach kan vanuit de werkgever worden aangesteld, maar je kunt ook zelf opzoek naar externe begeleiding. Op deze manier kun je ook begeleiding krijgen als je geen werkgever hebt, bijvoorbeeld tijdens vrijwilligerswerk of op een stageplek.