Wat is Wajong?

De Wajong, afgeleid van de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten, biedt ondersteuning aan jongeren die door ziekte of handicap op jonge leeftijd niet kunnen werken.

Er bestaan drie varianten van de Wajong-uitkering:

  1. Oude Wajong (aangevraagd en toegekend vóór 1 januari 2010).
  2. Wajong 2010 (aangevraagd en toegekend tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015).
  3. Wajong 2015 (aangevraagd en toegekend op of na 1 januari 2015). Let op: deze krijg je alleen als je momenteel en in de toekomst niet in staat bent om te werken.

Als je een Wajong-uitkering ontvangt en op zoek bent naar een geschikte baan, bekijk dan vacatures in jouw omgeving. Voor meer informatie, klik op ‘Meer informatie (uwv.nl)’.

Regelingen voor Wajongeren

Welke voordelen bied ik als werknemer aan een werkgever?

  • Loondispensatie
  • No Risk-polis (UWV neemt bij ziekte de loonbetaling over)
  • Begeleiding door een jobcoach
  • LKV (Belastingvoordeel)
  • Proefplaatsing (maximaal 2 maanden)

Als het lastig voor je is om deze regelingen aan je toekomstige werkgever uit te leggen, overweeg dan om een re-integratiebureau in te schakelen. Zij zijn bekend met alle regelingen en kunnen jouw toekomstige werkgever uitgebreider informeren over de verschillende mogelijkheden.

Wajong en re-integratie

Vanuit een Wajong-uitkering zijn er diverse mogelijkheden voor re-integratie om weer aan het werk te gaan. Een re-integratietraject kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het vinden van werk.

Dit traject is bedoeld voor mensen die langere tijd niet hebben gewerkt en stapsgewijs weer willen gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Binnen zo’n traject gericht op mensen met een Wajong-uitkering, werk je aan persoonlijke doelen en krijg je begeleiding van een re-integratiebureau.

Re-integratie kan op diverse manieren plaatsvinden. Je kunt bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar vrijwilligerswerk of een werkervaringsplek om zo te werken aan het opbouwen van werkuren en het versterken van je sociale en werknemersvaardigheden.