Wajong aanvragen

Het aanvragen van een Wajong-uitkering verloopt meestal via het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

Het is belangrijk om nauwkeurig te zijn bij het invullen van het aanvraagformulier en om alle vereiste documenten en informatie te verstrekken om het proces soepel te laten verlopen. Als je hulp nodig hebt bij het aanvragen van de Wajong-uitkering, kun je contact opnemen met het UWV of een belangenorganisatie die gespecialiseerd is in arbeidsongeschiktheid en uitkeringen.

Stap voor stap jouw aanvraag voor Wajong

  1. Voorbereiding: Verzamel relevante informatie, zoals medische gegevens, verslagen van behandelaars, informatie over je beperking(en), arbeidsverleden en persoonlijke gegevens.
  2. Aanvraag indienen: Dit kan online via de website van het UWV, telefonisch via het UWV Telefoon Werknemers, per post door het aanvraagformulier te sturen naar het UWV, of persoonlijk door langs te gaan bij een UWV-kantoor.
  3. Invullen van het aanvraagformulier: Het aanvraagformulier voor de Wajong-uitkering vraagt om persoonlijke gegevens, medische informatie, arbeidsverleden en details over je beperking(en). Vul alle gevraagde informatie zo volledig mogelijk in.
  4. Medische beoordeling: Het UWV zal je aanvraag beoordelen, inclusief een medische beoordeling om vast te stellen of je recht hebt op een Wajong-uitkering. Mogelijk word je uitgenodigd voor een gesprek of onderzoek door een arts of arbeidsdeskundige.
  5. Beslissing: Na beoordeling ontvang je een beslissing van het UWV over de toekenning van de Wajong-uitkering. Als je het niet eens bent met de beslissing, kun je bezwaar maken.