Hoe werkt re-integratie?

Re-integratie voor mensen met een Wajong, WIA of WAO uitkering in Nederland is gericht op het ondersteunen van arbeidsongeschikte personen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Voor mensen met een Wajong-uitkering, die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt, is re-integratie vaak gericht op het vinden van passend werk. Dit kan betekenen dat ze ondersteuning krijgen bij het zoeken naar banen die aansluiten bij hun mogelijkheden en capaciteiten. Het UWV biedt hierbij begeleiding en kan indien nodig re-integratietrajecten aanbieden, inclusief training, opleiding en aanpassingen op de werkplek om werk mogelijk te maken.

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen hebben vaak ook de mogelijkheid vanuit de gemeente om te kunnen re-integreren. De mogelijkheden verschillen wel per gemeente, dus om erachter te komen welke mogelijkheden er zijn, kan je het beste contact opnemen met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Voor mensen met een WIA- of WAO-uitkering, die langdurig arbeidsongeschikt zijn, kan re-integratie vergelijkbaar zijn. Het verschil ligt vaak in de mate van arbeidsongeschiktheid en de re-integratiemogelijkheden. Het UWV beoordeelt de arbeidsongeschiktheid en kan re-integratietrajecten aanbieden die zijn afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Gezamenlijke doelstelling

Het re-integratieproces omvat meestal een samenwerking tussen de persoon, het UWV en eventueel re-integratiebedrijven. Dit kan onder meer bestaan uit het opstellen van een Plan van Aanpak, het zoeken naar passende vacatures, het aanbieden van trainingen en het bieden van financiële ondersteuning voor aanpassingen op de werkplek.

Het uiteindelijke doel van re-integratie voor mensen met een Wajong, WIA of WAO uitkering is om hen in staat te stellen (weer) deel te nemen aan de arbeidsmarkt en zo zelfstandig mogelijk te functioneren binnen hun mogelijkheden en capaciteiten. Dit proces vereist maatwerk en een continue evaluatie om de beste kansen op succesvolle re-integratie te bieden.