Arbeidsdeskundige vacature

In het hele land zijn vele vacatures beschikbaar voor arbeidsdeskundigen. Mogelijkheden zijn er bij de overheid, arbodiensten en re-integratiebureaus.

Een arbeidsdeskundige is een professional die de relatie tussen gezondheid en werk beoordeelt. Ze analyseren iemands medische conditie, evalueren werkcapaciteiten en adviseren over re-integratie.

Hun rol omvat het opstellen van re-integratieplannen, werkplekbeoordelingen en het bieden van advies aan werknemers, werkgevers en verzekeringsinstanties over werk-gerelateerde gezondheidskwesties. Hun doel is om werknemers die door gezondheidsproblemen zijn beperkt te helpen terugkeren naar werk en de werkplek geschikt te maken voor hun behoeften, waarbij ze een balans vinden tussen gezondheid en werkvermogen.

Werkzaamheden van een arbeidsdeskundige

  1. Arbeidsmogelijkheden beoordelen: Ze onderzoeken de mogelijkheden voor werkhervatting voor mensen met gezondheidsproblemen of beperkingen. Dit omvat het analyseren van iemands medische situatie en het inschatten van hun bekwaamheid om werk uit te voeren.
  2. Rapportage en advies: Arbeidsdeskundigen stellen rapporten op over de mogelijkheden en beperkingen van een persoon met betrekking tot werk. Ze geven ook advies aan werkgevers, werknemers en verzekeringsinstanties over re-integratiekwesties.
  3. Werkplekbeoordelingen: Ze voeren soms werkplekbeoordelingen uit om te bepalen welke aanpassingen nodig zijn om een werkplek geschikt te maken voor een werknemer met een beperking.
  4. Re-integratieondersteuning: Ze helpen bij het opstellen van re-integratieplannen voor werknemers die terugkeren naar werk na ziekte of letsel. Dit omvat het adviseren over aanpassingen op de werkplek, training en andere ondersteuning die nodig kan zijn.