Uitkeringen

Bij Re-integratie.nl bieden we een overzicht van verschillende uitkeringen, waarmee we vraag en aanbod samenbrengen om iedereen te ondersteunen bij het vinden van de juiste hulp. Hieronder vind je een introductie tot de diverse uitkeringen die beschikbaar zijn, zodat je de juiste keuze kunt maken voor jouw situatie.

Wajong

De Wajong-uitkering is bedoeld voor jonggehandicapten die door een ziekte of handicap niet kunnen werken. Het helpt hen om toch een inkomen te hebben en biedt ondersteuning bij het vinden van werk.

WIA & WAO

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en WAO (Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering) zijn uitkeringen voor mensen die door ziekte of een ongeval (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden. De WIA bestaat uit twee regelingen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).

Wsw

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) biedt werk aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die niet in een reguliere baan kunnen werken. Deze wet helpt hen om in een aangepaste omgeving toch zinvol werk te verrichten.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een register van mensen die in aanmerking komen voor extra hulp bij het vinden van werk. Dit register helpt werkgevers om geschikte kandidaten te vinden en biedt werknemers extra kansen op de arbeidsmarkt.

Statushouders

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Voor hen zijn er specifieke uitkeringen en ondersteuning beschikbaar om hen te helpen integreren en participeren in de maatschappij, inclusief hulp bij het vinden van werk.

55 Plus

Voor mensen van 55 jaar en ouder zijn er speciale regelingen en uitkeringen om hen te ondersteunen bij het vinden van werk of het behouden van hun inkomen. Deze regelingen houden rekening met de specifieke uitdagingen en behoeften van oudere werkzoekenden.

Bij Re-integratie.nl zorgen wij ervoor dat je de juiste ondersteuning en informatie krijgt, ongeacht je situatie. Wij brengen vraag en aanbod samen, zodat jij de uitkering kunt vinden die het beste bij jouw behoeften past.