Regelingen vanuit het doelgroepregister

Het Doelgroepenregister is een register in Nederland dat bedrijven ondersteunt bij het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers die mensen uit het Doelgroepenregister in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op verschillende regelingen en subsidies om de inclusie op de arbeidsmarkt te bevorderen. Deze regelingen zijn bedoeld om werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen en hen te ondersteunen bij het creëren van een inclusieve werkomgeving.

Een van de belangrijkste regelingen is de No-Riskpolis. Deze regeling compenseert werkgevers voor de loondoorbetaling bij ziekte van werknemers uit het Doelgroepenregister. Het UWV neemt de financiële verantwoordelijkheid voor de loondoorbetaling tijdens ziekte van deze werknemers over, waardoor werkgevers minder risico lopen bij het aannemen van personeel uit het Doelgroepenregister.

Medewerker wmo-zorgloket.

Mobiliteitsbonus 56+ & Loonkostensubsidie

Daarnaast is er de Mobiliteitsbonus, een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers (vanaf 56 jaar) of mensen uit het Doelgroepenregister in dienst nemen. Deze bonus kan oplopen tot enkele duizenden euro’s per jaar, afhankelijk van het aantal uren en het salaris van de werknemer.

Een andere regeling is Loonkostensubsidie. Dit is een financiële ondersteuning voor werkgevers die werknemers uit het Doelgroepenregister in dienst nemen die door een arbeidsbeperking niet volledig productief zijn. De subsidie compenseert het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het wettelijk minimumloon.

Coaching on the job

Verder kunnen werkgevers gebruikmaken van jobcoaching. Dit is persoonlijke begeleiding op de werkvloer voor werknemers uit het Doelgroepenregister. Een jobcoach ondersteunt zowel de werknemer als de werkgever om de integratie en duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen.

Het aannemen van mensen uit het Doelgroepenregister kan ook leiden tot diverse subsidies voor werkplekaanpassingen, zodat de werkomgeving geschikt wordt gemaakt voor werknemers met een arbeidsbeperking.