Modulaire re-integratietrajecten

Er zijn verschillende soorten re-integratietrajecten waarvan je (afhankelijk van het soort uitkering dat je ontvangt) gebruik kan maken.

Heb je een grote afstand tot de arbeidsmarkt? In dat geval biedt een modulair re-integratietraject vaak een goede uitkomst. Binnen de modulaire re-integratietrajecten heb je rustig de tijd om te kijken waar je staat, wat je op dit moment nodig hebt en of je überhaupt wel weer aan het werk zou kunnen op dit moment.

Het doel van modulaire trajecten is dus niet om ”direct” weer aan het werk te gaan. Er wordt goed gelet op belastbaarheid en mogelijkheden.

Maatschappelijke deelname

Het modulaire re-integratietraject “Bevorderen maatschappelijke deelname” is bedoeld om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt voor te bereiden op een volgende stap richting werk.

Het doel van het traject maatschappelijke deelname is om weer deel te gaan nemen aan georganiseerde activiteiten buitenshuis. Voorbeelden van deze activiteiten zijn vrijwilligerswerk, sporten, dagbesteding of het vinden van een werkervaringsplek.

Praktijkassessment

Het modulaire traject praktijkassessment is in het leven geroepen om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting een werkfit-traject te helpen. Dit heeft als doel om te kijken of re-integratie wel of niet haalbaar is op dit moment.

Aan het einde van het traject wordt er een advies gegeven door jouw re-integratiecoach aan het UWV. Hierin staat beschreven dat je wel of niet toe bent aan een volgende stap richting werk.

Modulair Scholing

Het kan zijn dat je graag weer een opleiding wil gaan volgen, maar wel ondersteuning nodig hebt om jouw opleiding succesvol af te kunnen ronden. Met jouw re-integratiecoach maak je samen een plan van aanpak voor de periode van scholing en breng je in kaart op welke vlakken je ondersteuning nodig hebt.

Participatie interventie

Soms is de stap om direct deel te nemen aan een werkfit-traject of een “naar werk traject” simpelweg te groot. Hiervoor kan dan een re-integratietraject genaamd participatie interventie worden ingezet.

Er wordt binnen dit re-integratietraject gekeken naar wat je nodig hebt om jou weer een stapje dichter bij de arbeidsmarkt te brengen. Door middel van persoonlijke gesprekken krijg je handvatten en wordt je weer in beweging gezet. Ook het leggen van nieuwe contacten is een onderdeel van dit traject. Dit kan door ergens een stageplek te hebben of misschien wel te gaan sporten met mensen uit je omgeving.