Wat is 2e spoor?

Na uitval door ziekte zal een werknemer normaal gesproken re-integreren bij zijn huidige werkgever. Het kan zijn dat een werknemer door ziekte zijn huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren. In dit geval moet er gezocht worden naar alternatieve werkzaamheden binnen het bedrijf. Soms is dit niet mogelijk.

Wanneer er geen mogelijkheden zijn om iemand te laten re-integreren binnen het huidige bedrijf, zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van re-integratie bij een externe werkgever. Re-integratie bij de bestaande werkgever wordt ook wel het ‘1e spoor’ genoemd. Re-integratie bij een externe werkgever ‘2e spoor’.

Medewerker wmo-zorgloket.

Eerste of tweede spoor?

Langdurig ziekteverzuim is voor zowel de werkgever als de werknemer nooit een fijne situatie. Bij langdurig ziekteverzuim wordt er van de werkgever en de werknemer het nodige gevraagd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

Zeker in de eerste 12 maanden (1e spoor) moeten er aan allerlei voorwaarden voldaan worden binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Mocht nu blijken dat het niet aannemelijk is dat de werknemer binnen 12 maanden weer volledig kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke werkplek, dan moet er een 2e spoortraject opgezet worden.

Plan van aanpak

Het is voor een werkgever veel werk om een 2e spoortraject goed uit te voeren. Om die reden wordt vaak de hulp ingeschakeld van een re-integratiebureau. Ook zijn bedrijven hier soms voor verzekerd en zijn de kosten dus gedekt.

Eerst word er een intakegesprek gevoerd om een beeld te krijgen van de arbeidsmogelijkheden en de wensen. Naar aanleiding van dat gesprek wordt er een plan van aanpak opgesteld.

Nadat de werkgever dit plan van aanpak goedkeurt, wordt er samen gezocht naar een externe werkplek. Hierbij zal rekening gehouden worden met de wensen, mogelijkheden en sterke punten van de werknemer.

Werken in aangepaste vorm

Wat ook voorkomt is dat werken nog wel een optie is, maar dan in een aangepaste vorm. Vanwege de ziekte kan er niet, of nog niet, op het oude niveau gewerkt worden. Begeleiding kan dan in de vorm van ondersteuning van de werkgever en werknemer met de aanvraag van een WIA-uitkering en tegelijkertijd het op zoek gaan naar een werkplek die beter past in de huidige situatie. Ook hier is een heel persoonlijke aanpak die past bij de situatie.

Na twee jaar ziekte kan het zijn dat een werknemer niet meer interessant is voor een werkgever. Bij het krijgen van een WIA-uitkering komt ook een no-risk polis. Dit betekent dat wanneer een medewerker met deze polis weer ziek uitvalt, de nieuwe werkgever niet de lasten hierover hoeft te dragen. Dit kan voor een nieuwe werkgever net het duwtje zijn om toch een nieuwe arbeidsrelatie aan te gaan.

Doelstelling

Het doel van een 2e spoortraject is om een werknemer die zijn of haar werkzaamheden om welke reden dan ook niet meer aankan, aan een nieuwe baan te helpen. Het 1e spoortraject, het aanpassen van de huidige werkplek of het vinden van een nieuwe passende werkplek bij de huidige werkgever, is dan al niet gelukt. Bij het 2e spoortraject gaat het er dus om een passende werkplek te vinden bij een nieuwe werkgever.