Wat is re-integratie?

Wat is re-integratie?

Re-integratie betekent dat je na een periode van werkeloosheid weer aan het werk wilt gaan maar hier wel ondersteuning bij kunt gebruiken. Het doel van re-integratie is om jou op je eigen tempo uiteindelijk weer aan een betaalde baan te helpen, of om te onderzoeken welke mogelijkheden er misschien niet meer zijn. Kortom, re-integratie kan je meer inzicht geven in je persoonlijke situatie en welke mogelijkheden je nog wel of niet hebt om weer aan het werk te gaan.
Er zijn als het gaat om re-integratie veel soorten re-integratietrajecten.

Dit omdat elk re-integratietraject maatwerk is en iedereen op zijn eigen manier moet kunnen re-integreren. Er zijn dus tal van mogelijkheden om jou verder te kunnen helpen.

Hoe kom ik in aanmerking voor re-integratie?

Je kan voor re-integratie in aanmerking komen wanneer je een Wajong, Wia of Wao of uitkering ontvangt. Of wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt of bent opgenomen in het doelgroepregister.

Wanneer je een Wajong, Wia of Wao uitkering ontvangt kan je re-integratie aanvragen via het UWV. Wanneer je bijstandsuitkering ontvangt of bent opgenomen in het doelgroepregister, val je automatisch onder de gemeente.

Je kan dus simpelweg contact opnemen met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Kosten voor re-integratie

Wanneer je toe bent aan re-integratie wil het UWV en de gemeente dit graag stimuleren en zijn er verschillende potjes vanuit de overheid beschikbaar gesteld om jou verder te helpen in de zoektocht naar een passende en duurzame werkplek. Het UWV of de gemeente nemen de gehele kosten voor hun rekening. Jou kost het dus niks om deel te nemen aan re-integratie.