Terugkeer na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid

Re-integratie omvat de terugkeer naar werk na arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, waarbij je klaar bent voor een nieuwe stap en weer actief aan de slag wilt. Voor sommigen betekent dit snel terugkeren naar betaald werk, terwijl anderen hier meer moeite mee hebben.

Afhankelijk van jouw afstand tot de arbeidsmarkt, wordt er in samenwerking met het UWV of de gemeente geëvalueerd hoe ver je van de arbeidsmarkt af staat. Vervolgens wordt gekeken welk re-integratietraject het beste bij jou past.

Als je een re-integratietraject gaat volgen, word je gekoppeld aan een re-integratiecoach. Samen bepalen jullie de doelen waar je aan wilt werken. Deze doelen worden besproken met de contactpersoon van het UWV of de gemeente.

Re-integratie aanvragen

Als je in aanmerking wil komen voor re-integratie, dien je een Wajong, Wia/Wao of ziektewetuitkering te hebben. Ook kan je in aanmerking komen wanneer je bent opgenomen in het doelgroepregister of wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt.

Een aanvraag voor re-integratie voor mensen met een Wajong, Wia, Wao of ziektewetuitkering gaat via het UWV. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of die zijn opgenomen in het doelgroepregister kunnen een aanvraag voor re-integratie bij de gemeente doen.

Soorten re-integratietrajecten

Er zijn diverse soorten re-integratietrajecten afhankelijk van het soort uitkering dat iemand ontvangt. Het maakt hierbij geen verschil of het traject vanuit het UWV of via de gemeente gevolgd wordt. Zij proberen beiden een traject te vinden die aansluit bij de mogelijkheden die jij op dat moment hebt.

Wanneer het arbeidsritme weer vanaf het begin opgebouwd moet worden, dan zijn hiervoor speciale re-integratietrajecten beschikbaar. Deze trajecten geven je de ruimte en tijd om op je eigen tempo en met de juiste begeleiding een terugkeer te maken richting de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de re-integratietrajecten kan je vinden door te klikken op onderstaande buttons.