Wat is re-integratie?

Re-integratie houdt in dat je na arbeidsongeschiktheid of een periode van werkeloosheid weer aan het werk wil gaan.

Het doel van een re-integratietraject is om uiteindelijk weer betaald aan het werk te komen. Met de inzet van diverse re-integratietrajecten wordt er gekeken waar jij goed in bent, welke aandachtspunten of beperkingen er zijn en aan welke voorwaarden een toekomstige werkplek moet voldoen.

Bij een re-integratietraject worden er samen met het UWV en je re-integratiecoach doelen opgesteld die afgestemd zijn op jouw persoonlijke situatie.

Re-integratie aanvragen

Als je in aanmerking wil komen voor re-integratie, dien je een Wajong, Wia/Wao of ziektewetuitkering te hebben. Ook kan je in aanmerking komen wanneer je bent opgenomen in het doelgroepregister of wanneer je een bijstandsuitkering ontvangt.

Een aanvraag voor re-integratie voor mensen met een Wajong, Wia, Wao of ziektewetuitkering gaat via het UWV. Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen of die zijn opgenomen in het doelgroepregister kunnen een aanvraag voor re-integratie bij de gemeente doen.

Soorten re-integratietrajecten

Er zijn diverse soorten re-integratietrajecten afhankelijk van het soort uitkering dat iemand ontvangt. Het maakt hierbij geen verschil of het traject vanuit het UWV of via de gemeente gevolgd wordt. Zij proberen beiden een traject te vinden die aansluit bij de mogelijkheden die jij op dat moment hebt.

Wanneer het arbeidsritme weer vanaf het begin opgebouwd moet worden, dan zijn hiervoor speciale re-integratietrajecten beschikbaar. Deze trajecten geven je de ruimte en tijd om op je eigen tempo en met de juiste begeleiding een terugkeer te maken richting de arbeidsmarkt.

Meer informatie over de re-integratietrajecten kan je vinden door te klikken op onderstaande buttons.

Re-integratie voor bedrijven

Wanneer er een arbeidsconflict heerst of wanneer er een reorganisatie plaatsvindt, kan de werkgever een outplacementtraject aanbieden. Een outplacementbureau helpt een medewerker om nieuw en passend werk te vinden in de vorm van een outplacementtraject. Via dit programma wordt er voor begeleiding gezorgd en vindt de medewerker met behulp van specialisten een nieuwe baan.

Langdurig ziekteverzuim is, voor zowel de werkgever als de werknemer, nooit een fijne situatie. Bij langdurig ziekteverzuim wordt er van de werkgever en de werknemer het nodige gevraagd in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Zo kan je als werkgever ook een 1e spoor- of 2e spoortraject inzetten en ben je als werkgever hiervoor in de meeste gevallen voor verzekerd.

Wanneer je als werkgever een werkzoekende met een arbeidsbeperking in dienst neemt, dan kun je de hulp inschakelen van een jobcoach. Een jobcoach ondersteunt en begeleidt werknemers met een arbeidsbeperking bij het verrichten van hun taken op hun werkplek. De jobcoach kan bovendien helpen om problemen op de werkvloer bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar een goede oplossing voor zowel de werkgever als de werknemer.