Doelgroepregister

Wat is het doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register waar mensen met een arbeidsbeperking in zijn opgenomen. Mensen in het register vallen onder de banenafspraak. De banenafspraak is een afspraak tussen het kabinet en werkgevers om te zorgen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Deze ondersteuning kan bestaan uit extra voorzieningen op de werkvloer, loonkostensubsidie en re-integratietrajecten om mensen met een arbeidsbeperking naar passend en duurzaam werk toe te helpen.

Ook vallen voormalige leerlingen vanuit speciaal onderwijs scholen en praktijkonderwijs onder de doelgroep van het doelgroepenregister.

Doelgroepregister aanvragen

Wanneer je een aanvraag wil doen om opgenomen te worden in het doelgroepregister maar nog geen speciaal soort uitkering hebt, kan je hiervoor bij de gemeente een aanvraag doen.

De gemeente zal samen met jou bekijken waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt in het werk. Uiteindelijk wordt er een officiële aanvraag gedaan die vanuit een centraal punt wordt beoordeeld. Als je hierin wordt toegelaten kan je gebruik maken van eerder genoemde voorzieningen.

Doelgroepregister en re-integratie

Wanneer je bent opgenomen in het doelgroepregister dan kun je in aanmerking komen voor een re-integratietraject. Dit gaat wel altijd in overleg met het UWV of met de gemeente. Het kan zijn dat de gemeente jou zelf de ondersteuning zal gaan bieden of dat hiervoor een re-integratiebureau wordt ingeschakeld.

Mocht je interesse hebben in een re-integratietraject, maar kijk je er tegenop om dit zelf bij de gemeente of het UWV aan te vragen, dan kun je altijd contact opnemen met een re-integratiebureau. Zij beschikken over de kennis en de juiste contacten om jou verder te kunnen helpen en te ondersteunen in het aanvraagproces.