WAO-uitkering

Wat is een WAO-uitkering?

WAO staat voor ‘Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering’. Wanneer je vóór 1 januari 2004 ziek bent geworden en een WAO-uitkering ontvangt dan behoudt je het recht op deze uitkering zolang de persoonlijke situatie niet verandert en je aan de voorwaarden blijft voldoen.

Op 29 december 2005 is de WAO vervangen door de WIA. Heb je nu geen WAO-uitkering, maar had je deze eerder wel, en als je gezondheid slechter wordt, dan kan het soms zijn dat je hier alsnog voor in aanmerking komt.

WAO en re-integratie

Wanneer je een WAO-uitkering krijgt en toch graag weer voor een deel aan het werk zou willen of misschien wel volledig, kan je gebruik maken van diverse re-integratietrajecten. Het aanvragen van een traject gaat via het UWV. Je kan contact opnemen met het UWV om je opties vrijblijvend te bespreken.

Ook kun je contact opnemen met een re-integratiebureau die meer informatie kan geven over alle mogelijkheden.