In het kort

Kadera zet zich in voor veiligheid in relaties, nu en later. Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties duurzaam herstellen, kans op herhaling van geweld en misbruik verkleinen en Kadera werkt aan herstel om herhaling en terugval te voorkomen. Dat doen we samen met de cliënt, haar systeem en betrokken ketenpartners. We willen geweldspatronen duurzaam stoppen en de intergenerationele overdracht van geweld doorbreken.

Eigenschappen

Soort dienst

  • Maatwerk voorzieningen » Begeleid wonen
  • Jeugdhulp » Begeleid wonen
  • Aanverwante voorzieningen » Crisis opvang
  • Jeugdhulp
  • Maatwerk voorzieningen

Doelgroep

  • Jeugd
  • Volwassenen

Contactgegevens

Postbus 1058
8001BB Zwolle

05067550